ISIS

ISIS bildades en försommardag 1978 på Fredriksdal i Helsingborg. Vi är en förening av människor med intresse för forntida kulturer och hithörande ämne.
Vi har ungefär 200 medlemmar inte enbart från Helsingborg och NV Skåne utan även från andra delar av landet och från Köpenhamn

Föredrag
Under terminerna har vi i allmänhet sex föredrag på våren och sex på hösten, två föredrag i månaden, av olika experter. De flesta från Sverige eller Danmark man minst någon gång om året inbjuds föreläsare från t.ex. London eller Kairo.
Föredragen hålls i allmänhet kl 18.30 på
Kärnpunkten
Nedre Långvinkelsgatan 26
252 32 Helsingborg


Efter föredrag eftersits med ost, bröd och något att dricka.
Se program för eventuella ändringar.

Bibliotek
Föreningen har också ett omfattande bibliotek med böcker i hithörande ämne, som gratis står till medlemmarnas förfogande.

Resor
Vi brukar ordna resor till intressanta platser. Vi har varit i Berlin, Hildesheim, Borås, London mm.
Se program

Medlemskap
Avgiften för enskild medlem är Kr 175:-, Kr 250:- för par på samma adress och för Icke medlem Kr 40:-/föredrag.
Medlemskort delas ut när man besöker ISIS första gången efter det att avgiften kommit föreningen tillhanda.

Adress
ISIS Sveriges Egyptologiska Förening
c/o Jenny Persson (Kassör)
Fågelsångsgatan 6
252 20 Helsingborg
Tel: 042-14 53 65
E-post

Plusgiro 432 99 64 -3