Välkommen till ISIS

Höst 202318 okt. Hibistemplet och Khargaoasen, Caroline Johansson


Templet i Hibis är ett av de bäst bevarade av de större monumenten i hela den egyptiska öknen, det
är också en av de allra viktigaste byggnaderna som bevarats från tiden mellan det tredje intermediet och den grekisk-romerska perioden. Carolin Johansson är egyptolog (utbildad vid Uppsala universitet) och har ägnat många år åt studiet
av det forntida Egypten.


15 nov. Trojas murar. Labyrinter under 3000 år, John Kraft


Inhuggna i hällar och i husens väggar, formade av mosaiker i byggnaders golv och utlagda i marken finner vi massor av labyrinter, de äldsta daterade kanske 4000–5000 år gamla. John Kraft, är journalist och långvarig ledarskribent på Uppsala Nya Tidning. Efter arkeologistudier på 1970-talet kom labyrinterna att för honom bli en absorberande hobby och har resulterat i boken Trojas murar.


13 dec. Egypten och Etrurien, Richard Holmgren


Föreningens julfest och som traditionen påbjuder så är Richard vår tomte. Denna gång ska vi titta närmare på spännande kopplingar mellan Egypten och Etrurien och fokus kommer ligga på Liber Linteus, den längsta etruskiska texten och kanske till och den äldsta nu existerande boken av linne. Richard Holmgren är arkeolog och var bland annat med och startade den Svenska Dödahavsexpeditionen.


Tiden är 18:30 och sker på Kärnpunkten, Nedre Långvinkelsgatan 26 i Helsingborg. Efter föredraget blir det eftersits till självkostnadspris.


Du som vill deltaga digitalt  anmäler dig här. Skriv i meddelandet vilka föreläsningar du vill anmäla dig till.


Kika gärna in på vår blogg.  Det kommer nya inlägg lite då och då. Vill ni skriva på bloggen så kontakta oss så ordnar vi med inlogg.

Vill du bli medlem? Klicka här.

Välkommen!

I samarbete med kulturnämnden i HelsingborgKulturnämnden i Helsingborg har uppmuntrat kommunens kulturföreningar att samarbeta och sprida information om respektive förenings verksamhet. Som ett led i detta arbete börjar vi på ISIS med att rekommendera er att ta del av HUM, Humanistiska förbundet i Helsingborgs verksamet. Läs mer här.